Programet pasuese janë të disponushme nëpërmjet qendrës suaj mësimore.

Veç kësaj, ju do të jeni në gjendje të merrni kurse individuale meqënëse ato jepen në varësi të kërkesave të kursit. Nëse keni ndonjë pyetje shkruanjini një email Administrator të Qendrës suaj Mësimore te exhakollari@eunc.edu.