Më posht ju do të gjeni informacione rreth Qendrës Mësimore Shqipëri/Kosovë përfshi dhe informacione për aplikim,kurset e ofruara dhe informacione kontakti. Ndjehu i lirë të më kontaktosh mua nëse ke ndonjë pyetje shtesë:

Alan Schrock, Koordinator, aschrock@eunc.edu
Edlira Xhakollari Biti, Administrator, exhakollari@eunc.edu

Qendrës Mësimore Shqipëri/Kosovë