European Nazarene College is gegroeid van de campus in Büsingen, Zwitserland, naar een school zonder grenzen met verschillende learning centres verspreid over Europa. EuNC Nederland biedt een programma voor parttime studeren. Hieronder vind je meer informatie over het onderwijsprogramma, opbouw en inhoud van vakken, inschrijven en kosten.

Onderwijsprogramma

Bij EuNC kun je twee verschillende diploma’s halen, te weten: “Spiritual Formation Certificate” en “Christian Ministry Certificate”. Doordat we in een cyclus alle vakken aanbieden, komt er elk jaar een grote verscheidenheid aan vakken voorbij. Daarnaast zijn er een aantal basisvakken die benodigd zijn voor het volgen van een ander vak. Deze basisvakken zullen tijdens de cyclus meerdere keren aangeboden worden, zodat je altijd in de gelegenheid bent om de aangeboden vakken te volgen. Elk vak staat open voor belangstellenden die losse vakken willen volgen.

Diploma’s

Het Spiritual Formation Certificate (60 ECTS) is bedoeld voor studenten die hun kennis van de Bijbel en de theologie willen verdiepen en willen groeien in hun persoonlijk geloof. Het Christian Ministry Certificate (120 ECTS) is een beknopte theologische opleiding voor studenten die zich willen voorbereiden op een bediening in een plaatselijke gemeente en biedt de basis voor het ordinatietraject.

Losse vakken volgen

Je bent ook welkom om één of meerdere losse vakken te volgen.

Opbouw en inhoud van de vakken

Per studiejaar worden in Nederland gemiddeld 4-6 vakken aangeboden. Een vak staat voor een bepaald aantal ECTS, afhankelijk van de studielast (1 ECTS staat voor 30 uur). Nederlandse docenten worden afgewisseld door docenten vanuit EuNC of zendelingen uit onze regio. Deze docenten spreken geen Nederlands dus die vakken worden in het Engels gegeven, ook de lesboeken zijn meestal Engels. Per vak (6 tot 10 weken) vinden over het algemeen een aantal klassikale sessies plaats. Naast het volgen van de klassikale sessies wordt er zelfstudie van je verwacht; denk hierbij aan het lezen van lesboeken, maken van (groeps)opdrachten en verslagen, toetsen en online discussies met medestudenten. Dit online component verschilt per vak.

Inschrijving

Via deze link kun je het inschrijfproces beginnen; alles wijst voor zich. Let op dat als je voor studiepunten wilt meestuderen je tijdig dient in te schrijven om zeker te zijn dat het administratieve proces is afgerond voordat het vak begint! Iedere student die studiepunten wil halen bij EuNC wordt gevraagd een kort introductievak te volgen. Deze introductie maakt je bekend met EuNC, het gebruik van een syllabus, Moodle (online systeem) en juist citeren. Omdat de meeste vakken in het Engels worden gegeven is het noodzakelijk dat je Engels van redelijk niveau is (voldoende op Havo niveau). Bij twijfel wordt eerst de TOEFL test (toets voor mensen die Engels niet als moedertaal spreken) afgenomen om een indicatie te geven van jouw niveau. De TOEFL wordt afgenomen door de coördinator.

Kosten

Lesgeld voor alleen de lesuren € 10,- per ECTS
Inschrijven als student € 23,- (eenmalig)
Lesgeld voor studenten € 50,- per ECTS

Bankrekening – NL64 INGB 0004 9298 63 t.n.v. EuNC Nederland