Bevezetés

Az Európai Názáreti Főiskola (EuNC) a wesleyánus-arminiánus teológiai hagyományok alapjain álló egyházak/gyülekezetek szolgálattevőinek képzését biztosító szakirányú főiskola. Célja, hogy Krisztushoz egyre inkább hasonlóvá formálódó tanítványokat készítsen fel a szolgálatra.

Az EuNC-t a Názáreti Egyház saját képzőközpontjaként hozta létre azzal a szándékkal, hogy szolgálattevőit Európában és a FÁK országaiban képezze. Működését bentlakásos iskolaként 1965-ben kezdte meg a németországi Büsingenben. 2011-re átszervezésen ment át és az iskola teljesen decentralizált lett. Európa országaiban valamint a FÁK országokban összesen több, mint 17 helyen hoztak létre Oktatóközpontokat. Az oktatás módszere és annak kivitelezése az elmúlt évek során több változáson is átment úgy, hogy ezzel együtt az EuNC eredeti célja változatlanul megvalósul: vezetőket és szolgálattevőket készít fel a keresztyén szolgálatra. Igaz ugyan, hogy elsősorban a Názáreti Egyház működését szolgálja, ugyanakkor az EuNC szívesen fogad más keresztyén hitbeli tradíciókon álló felekezetekből érkezőket is azzal a feltétellel, hogy az iskola hitvallását ők is elfogadják.

Az EuNC számos programot kínál. Célkitűzése többek között az is, hogy az oktatás az egyházzal karöltve valódi változást hozzon létre a gyülekezet Istentől kapott küldetésének betöltésében; mégpedig abban, hogy az evangélium jó hírével elérje a világot. Arra törekszünk, hogy a hallgatók élete olyan változáson menjen át, melynek eredményeként jobban tudnak kapcsolódni a valósághoz és annak minden kontextusához. Annak ellenére, hogy az iskola decentralizált, az EuNC minden helyszínen ugyanazt a programot kínálja a megfelelő tartalommal. A helyi adottságokhoz igazodva a helyben felmerülő szükségek és feladatok szerint segíti a szolgálattévőket.

Az EuNC jelenleg két olyan akkreditált programot kínál, melyet a Teológiai Oktatás Európai Tanácsa (ECTE – korábban EEAA) hagyott jóvá ). Az egyik a Lelki formálódás bizonyítványa (60 kredit) , a másik A keresztyén szolgálat bizonyítványát (120 kredit). Az Alkalmazott Teológia Diplomája (180 kredit) jelenleg az akkreditálás folyamatában van. Ezek a programok a helyi Oktatóközponttól és az adott nyelvtől függően különböző formákban valósulnak meg a helyszínen megtartott tanórákon, valamint kihasználják a video konferencia nyújtotta on-line oktatási kurzusok nyújtotta lehetőségeket is.
A keresztyén szolgálat bizonyítványát adó programunkat a Názáreti Egyház hagyta jóvá , mivel eléri azt az előírt minimum tudományos szintet, mely tudással a szolgálatra kirendelt személyeknek az Eurázsiai Egyházrégióban rendelkezniük kell .

A fentiekről részletes információ található a Tanulmányi Tájékoztatóban.